Educatie

Welkom in Het Grachtenhuis!

U bent met uw schoolklas van harte welkom in Het Grachtenhuis. De permanente expositie over 400 jaar Amsterdamse grachten is uitermate geschikt voor groepen van de bovenbouw van het primair onderwijs en zowel de onder- als bovenbouw van het voortgezet onderwijs. Daarnaast biedt Het Grachtenhuis educatieve programma’s aan die u kunt gebruiken ter voorbereiding of verwerking van een bezoek aan museum Het Grachtenhuis.

Doelgroep:      

PO groep 7 en 8
VO klas 1 t/m 3
VO klas 4 t/m 6

Duur:                  

De multimediale tour duurt gemiddeld 45 minuten.
Leerlingen bezoeken de tour in groepen van maximaal 13 personen. 
Elke 7 minuten start een nieuwe tour                   

Kosten:                

Leerlingen t/m 17 jaar: €4,-
Begeleider: €6,-
Aanvullende educatiepakketten: gratis

Reserveren kan via mail@hetgrachtenhuis.nl

Museum Het Grachtenhuis is acceptant van de Cultuurkaart. Wilt u een groepsbezoek boeken met de Cultuurkaart neem dan contact op via mail@hetgrachtenhuis.nl

Aansluiting met het onderwijs

Primair onderwijs: de multimediale tour van museum Het Grachtenhuis sluit onder meer aan op de kerndoelen van Wereldoriëntatie, tijdvak ‘Steden en Staten’ en kunstzinnige oriëntatie. Een bezoek aan museum Het Grachtenhuis sluit tevens aan op het raamleerplan Cultureel Erfgoed.

Voortgezet onderwijs: de multimediale tour van museum Het Grachtenhuis sluit aan op het thema Burgerschap en de tijdvakken 4, 6 en 7 van het vak geschiedenis en op het van CKV.

In de aanvullende programmering wordt veel aandacht besteed aan het thema Duurzaamheid.

Klik hier voor een overzicht per kamer

Voorbereiding en verwerking van het museumbezoek

De permanente expositie van Het Grachtenhuis wordt standaard bezocht met een audiotour die is inbegrepen in de prijs. De leerlingen worden opgedeeld in groepjes van maximaal 13 personen. Iedere 7 minuten kan er een nieuwe groep starten met de tour. Op deze wijze kunnen de leerlingen de tour optimaal beleven.

In aanvulling op een bezoek aan de permanente presentatie van Het Grachtenhuis kunt u gebruik maken van educatieve producten voor de bovenbouw van het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs: Allemachtig Grachtig! en Jonge Stedenbouwkundigen. Beide producten zijn met de toegespitste instructies voor alle doelgroepen geschikt. U kunt deze producten kosteloos downloaden van de site. Op verzoek kunnen wij u het pakket ook toesturen.

Allemachtig Grachtig!

Voor bovenbouw PO en onderbouw VO.

In het museum ervaren de leerlingen hoe het was en is om te wonen aan de gracht. In een prachtig poppenhuis worden grachtengordelbewoners van toen en nu tot leven gewekt aan de hand van de Pepper’s ghost techniek. Vervolgens bouwen leerlingen een miniatuur grachtenhuis dat zij zelf inrichten voor door henzelf bedachte bewoners. Vervolgens creëren zij een Pepper’s ghost illusie waarbij zij een dialoog of een kort verhaal schrijven.

Docentenhandleiding Allemachtig Grachtig PO

Docentenhandleiding Allemachtig Grachtig VO

Allemachtig Grachtig Bouwplaat

Ter voorbereiding op de opdracht kunt u een van de volgende filmpjes in de klas vertonen:

Jonge Stedenbouwkundigen

Voor bovenbouw PO en onderbouw VO

In het museum volgen leerlingen de vergaderingen waar het stedenbouwkundige plan van de grachtengordel werd ontwikkeld. Zie zien na hoe veel schetsen en tekenen het stadsbestuur kwam met de karakteristieke vorm van de grachtengordel. Vervolgens gaan de leerlingen zelf aan de slag met de het stadsontwerp. Ze moeten hierbij rekening houden met argumenten en wensen van diverse personages.

Docentenhandleiding Jonge Stedenbouwkundigen PO

Docentenhandleiding Jonge Stedenbouwkundigen VO

Jonge Stedenbouwkundigen Bouwplaat

Ter voorbereiding op de opdracht kunt u het volgende filmpje in de klas vertonen:

In de klas

Het bezoek aan museum Het Grachtenhuis kunt u ook voorbereiden door de voorkennis van de leerlingen over de stad Amsterdam en de grachten te testen: bijvoorbeeld door een woordweb rond het woord ‘Amsterdam’ te maken of de leerlingen te vragen naar specifieke kenmerken van de grachten vroeger en nu.

Na het museumbezoek is het prettig om met de leerlingen te kunnen reflecteren op het verhaal. In de klas kunt u het museumbezoek bespreken door opnieuw een woordweb te maken. Verschillen de associaties met het woordweb van voor het bezoek? Een andere optie: vraag de leerlingen een brief te schrijven van de 21e naar de 16e eeuw. Wat zou je iemand uit de 16e eeuw willen vertellen over de grachten van Amsterdam. Of vraag leerlingen naar hun favoriete ruimte in het museum en vraag ze een recensie te schrijven voor de krant.

Kom met de bus of boot!

Het Amsterdamse gemeentebestuur biedt alle Amsterdamse basisscholen besloten vervoer naar Amsterdamse culturele instellingen. Per school zijn er op basis van het aantal leerlingen ritten en vaartochten beschikbaar. Museum Het Grachtenhuis is met de Cultuurbus Amsterdam goed bereikbaar. Ook als u komt met de Cultuurboot Amsterdam, kunt u voor de deur uitstappen. De busrit of vaartocht zijn voor de school volledig gratis; de vervoerskosten worden door de gemeente gedragen. Het museumbezoek is wel voor rekening van de school. Klik hier voor meer informatie www.cultuurbusamsterdam.nl